Om personuppgifter och GDPR

Här kan du läsa om vad en personuppgift är och hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Borox International AB  är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden, svara på frågor, ge dig service och erbjudanden samt hantera dina beställningar. Vi dokumenterar även den kommunikation vi har med dig för att kunna ge dig bästa tänkbara service.

Vi ser till att de uppgifter vi har hålls uppdaterade och att de sparas så länge de är relevanta. Ingen information lämnas vidare för att användas av tredje part. Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller tar bort uppgifter om dig.

GDPR

Den nya dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PUL (Personuppgiftslagen). GDPR reglerar all form av informationsbehandling knutet till en person. Syftet är att ytterligare stärka skyddet av persondata för EU-medborgare.

Mer information om GDPR kan du få via Datainspektionen.

Har du några synpunkter eller funderingar kring detta, hör av dig till oss på gdpr@borox.com.