1_ovrigt
2_ovrigt
3_ovrigt

Övrigt

Borox slitstål har även funnit användning inom andra områden, t ex i sorterings- och krossanläggningar.

Borox tillverkar även produkter på legobasis och specialapplikationer för t ex gruvor.

Kontakta oss för ytterligare information.